آرشیو برای: "بهمن 1396, 24"

شبی با شهدا

برگزاری شبی با شهدا با حضور طلاب خواهر، مادران و دانش آموزان و دانشجویان و… تا میثاقی دوباره باشد با شهدا. چرا که از دامن مادران غیرتمند مردان رشید همچون شهدا پرورش می یابند. سخنی با شهدا همه درد ما این است که دور افتاده ایم، گم شده ایم، از اصل… بیشتر »